Rahvusvaheline vene akadeemiliste kooride festival Kristallvõti

Rahvusvaheline vene akadeemiliste kooride festival Kristallvõti -2020

Eesmärgid ja ülesanded:

 • arendada õpilaste huvi muusika akadeemilise suuna vastu;
 • kasutada festivali võimalusi esinemismeisterlikkuse tõstmiseks;
 • klassikalise-, rahva- ja vokaalmuusika populariseerimine;
 • ajendada heliloojaid looma uusi koorimuusika teoseid;
 • pakkuda koorikollektiivide ja vokaalansamblite juhtidele koostöö võimalusi;
 • osutada noorte koorikollektiividega tegelevatele koormeistritele ja kontsertmeistritele metoodilist ja praktilist abi;
 • laiendada kontakte teiste linnade ja riikide koorikollektiividega.

Põhisätted:

 • festival toimub Vene Kultuurikeskuse suures saalis;
 • festivalil osalevad koorikollektiivid ja vokaalansamblid;
 • festivalil osalejaid ja kollektiivide juhendajaid autasustatakse diplomite ja mälestusmeenetega;
 • välisriikide osalejatele pakutakse abi viisade vormistamisel;
 • taotlused peavad kajastama programmi, ajakava, osalejate, juhendajate ja kontsertmeistrite nimesid.

Festivali ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks moodustatakse korralduskomitee. Korralduskomitee esimees – Vene Kultuurikeskuse direktor.

Festivali tingimused:

 • festivalil Kristallvõti võivad osaleda kollektiivid, kus liikmete vanus on 16 ja rohkem;
 • ansamblite koosseisus peab olema vähemalt kuus liiget;
 • iga kollektiiv (koor, ansambel) esitab kolm teost pikkusega mitte üle kümne minuti (soovituslikult erinevates žanrites, nagu klassika, vaimne muusika, rahvamuusika);
 • kollektiiv esitab neli kohustuslikku koondteost;
 • osalejad kannavad ise oma sõidu-, toitlustus- ja majutuskulud.