Rahvusvaheline koorikollektiivide festival KAMERTON

Määrustik

Festivali ülesanded ja eesmärgid:

 • suurendada vene norte huvi klassikalise muusika vastu;
 • kasutada festivali võimalusi esinemisoskuste väljaselgitamiseks ja parendamiseks, klassikalise vokaalmuusika populariseerimiseks laste ja noorte seas;
 • anda heliloojatele stiimul uute vokaal- ja instrumentaalteoste loomiseks;
 • anda juhendajaile võimalus vahetada töökogemusi ja tutvuda kolleegidega teistest linnadest ja riikidest;
 • laiendada festivalil osalevate noorte kontakte.

Festivali põhisätted:

 • festival toimub Vene Kultuurrikeskuse suures saalis (Mere pst 5);
 • festivalil osalejaid ja kollektiivide juhendajaid autasustatakse diplomitega, meenetega ja tänukirjadega;
 • festivali ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks moodustatakse korralduskomitee. Korralduskomitee esimeheks on Vene Kultuurikeskuse direktor;
 • mitteresidentide ja välisriikide osalejate osalustasu on 25 eurot. Pakutakse abi viisade taotlemisel;
 • taotlused võetakse vastu koos programmiga, tööde ajakavaga, osalejate nimekirjaga, juhendaja ja kontsertmeistri nimega, mis on kinnitatud asutuse direktori poolt.

Festivali tingimused:

Festivali Kamerton osalejate vanus peab olema vahemikus 7 kuni 20 eluaastat.

Vanuserühmad:

1 – noorem rühm (7 – 10 aastat)

2 – keskmine rühm (11 – 15 aastat)

3 – vanem rühm (16 – 20 aastat)

Esitatavad palad:

 • kolm pala juhendaja valikul;
 • noorema vanuserühma ühised laulud ühendkoorile;
 • ühised laulud keskmise ja vanema vanuserühma ühendkoorile.