XVII Rahvusvaheline laulu- ja tantsupidu “Slaavi pärg 2023”: kontsert “Slaavi rahvaste laulud”

XVII Rahvusvaheline laulu- ja tantsupidu “Slaavi pärg 2023”: kontsert “Slaavi rahvaste laulud”

XVII Rahvusvaheline laulu- ja tantsupidu “Slaavi pärg 2023”: kontsert “Slaavi rahvaste laulud”

„Slaavi rahvaste laulud“

Arvukad, avarad, viisikombelised ja piiritud slaavi rahvaste laulud.

24. mail kell 19 naistekoor Slavjanka, segakoor Russ, kammerkoor Eleegia ja rahvalaulude ansambel Ljubava punusid „Slaavi pärga“ vene, valgevene ja ukraina laulud.

Kontsert „Slaavi rahvaste laulud“ ei toimu juhuslikult 24. mail, mil kõik slaavi rahvad tähistavad Slaavi kirjakeele ja kultuuri päeva. Lõpeb kontsert traditsiooniliselt hümni vaba esitlusega vendadele Solunskitele – pühadele Kirillile ja Methodiusele, slaavi rahvaste valgustajatele ning kirjakeele, mis on kasutusel käesoleva ajani juba 1160 aastat, toojatele ja õpetajatele.

Foto: Aleksandr Hmõrov.