Laste muusikafestival VÕLUHELID

Määrustik

Üldsätted

1. Festivali korraldaja – Vene Kultuurikeskus

2. Festivali ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks moodustatakse korralduskomitee. Korralduskomitee esimees – Vene Kultuurikeskuse direktor

Festivali läbiviimise ülesanded ja eesmärgid:

  1. puhkpillimuusika populariseerimine;
  2. muusikahariduse omandamise motivatsiooni tõstmine;
  3. esinemismeisterlikkuse ja muusikakultuuri üldise taseme tõstmine;
  4. kogemuste vahetamine esinejate ja õpetajate vahel;
  5. andekate puhkpillimängijate väljaselgitamine.

Festivali põhisätted

Festivalile on kutsutud muusika- ja huvikoolide ning üldhariduskoolide muusikaklasside kuni 20 aastased õpilased.

Festival viiakse läbi kahes kategoorias – solistid ja ansamblid (duett, trio jne).

Osalejad välisriikidest kannavad ise oma majutus-, toitlustus- ja transpordikulud.

Festivalil osalemiseks tuleb esitada täidetud avaldus.

Nõuded esinemiskavale

Festivalil osalejad esitavad kaks eriilmelist teost.

Solistid esitavad oma kava peast (ansamblid noodist).

Taotluses on vaja märkida teoste ajakava.

Esinemise pikkus ei tohi ületada kaheksat minutit.

Osalejate autasustamine

Kõik osalejad saavad festivalil osalemise diplomi, pedagoogid ja kontsertmeistrid tänukirja.

Festivalil Võluhelid osalemise avaldus

Ees- ja perekonnanimi (diplomile)/Имя, Фамилия (для заполнения диплома)

Sünniaeg/Дата Рождения

Elukoht, telefon, e-mail/Место проживания, телефон, э-почта

Juhendaja nimi, kontakttelefon, e-mail/Руководитель, телефон, э-почта

Muusikaõppeasutuse nimetus/Название музыкального заведения

Mitmendat aastat õpib/год обучения

Eriala, erialad/специализация

Klaverisaatja nimi/Имя аккомпаниатора

Ansambli nimi ja koosseis/Название ансамбля, состав

Esitatav kava (kuni kaheksa minutit)/Программа выступления (до 8 минут)

Kuupдev, allkiri/число, подпись