2023 hankeplaan

Riigihankeid teostab
Tallinna Linnavaraamet

VENE KULTUURIKESKUSE
2023. AASTA HANKEPLAAN

Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal) Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes Hankelepingu täitmise eeldatav aeg Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)
  1 2 3 4 5 6
1. Hoone Aia tn poolse fassaadi soojustus Avatud hankemenetlus II kvartal 115000 EUR Oktoober 2023 A. Bessedin
R. Peil
Haldusosakond
2. 0-korruse meeste tualeti ümberehitus Avatud hankemenetlus II kvartal 75000 EUR Detsember 2023 A. Bessedin
R. Peil
Haldusosakond
3. Suure saali lava renoveerimine Avatud hankemenetlus II kvartal 75000 EUR Oktoober 2023 A. Bessedin
R. Peil
Haldusosakond

(allkirjastatud digitaalselt)

Eduard Toman
direktor