2021 hankeplaan

KINNITATUD Vene Kultuurikeskuse direktori 04.01.2021 käskkirjaga nr 1-11/1 VENE KULTUURIKESKUSE 2021. AASTA HANKEPLAAN  
Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal) Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes Hankelepingu täitmise eeldatav aeg Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)
1 2 3 4 5 6
1. Vene Kultuurikeskuse katuse renoveerimine Avatud hankemenetlus I kvartal Märts-november 2021 Aleksander  Bessedin, direktori nõunik Ruth Peil, haldusjuht