Tallinna koolide ja gümnaasiumide loomekollektiivide festival VIRMALISED

Määrustik

Üldsätted:

 • festivali korraldaja – Vene Kultuurikeskus;
 • festivali ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks moodustatakse korralduskomitee.
 • Eesmärgid ja ülesanded:
 • vokaal- ja tantsuloovuse arendamine ja toetamine;
 • andekate laste väljaselgitamine;
 • tihedate sõbralike ja loominguliste sidemete loomine Tallinna linna koolide ja gümnaasiumide kollektiivide ja esinejate ning Vene Kultuurikeskuse vahel.

Taotluste esitamine:

 • iga vanuserühma loomerühmad ja solistid saavad festivalil osaleda nominatsioonis: LAUL ja/või TANTS;
 • iga kool võib igas nominatsioonis esitada ainult ühe numbri;
 • iga numbri kestus ei tohi ületada 3,5 minutit;
 • muusikaline saade esitatakse kvaliteetse fonogrammi kujul või saatjaga. Igal fonogrammil peab olema kollektiivi nimi, teose nimi ja täpne kestus. Esitatud taotlusele tuleb lisada fonogrammid ja saata e-posti aadressil galina.timonina@venekeskus.ee;
 • repertuaar peab vastama osalejate vanusele;
 • Festivalil osalemiseks palume saata taotluse vorm, märkides “Virmalised”.

Festivali osalejaid ja kollektiivide juhendajaid autasustatakse diplomiga ja mälestusmeenetega.

Korraldusküsimustes pöörduda projektijuhi Galina Timonina poole. Telefon 6418 660, 564 55 299

Kõikide loominguliste küsimustega pöörduda:

tantsu nominatsioonis – Žanna Nefjedeva, теlefon 5541169

laulu nominatsioonis – Svetlana Zaugarova, telefon 56638300

ANKEET -TAOTLUS festival VIRMALISED

Diplomite õige vormistamise tagamiseks palume täita kolm esimest punkti eesti keeles

 • Kool/Gümnaasium:
 • Kollektiivi täisnimi (solisti nimi):
 • Pedagoogi või juhendaja ees- ja perekonnanimi:
 • Osalejate arv:
 • Osalejate vanus (mitmendas klassis õpib):
 • Nominatsioon: (laul või tants)
 • Esitatava numbri täisnimi autori nimega
 • Juhendaja kontaktandmed (telefon ja e-mail)
 • Kontsertmeister või CD
 • Soovitav proovi päev ja aeg
 • Taotluse esitamise kuupäev