Adele Sildmets  ja Arkadi Snegirjov kunstinäitus

Adele Sildmets ja Arkadi Snegirjov kunstinäitus

2022. aasta näituste hooaeg Vene Kultuurikeskuses avatakse kunstnike Adele Sildmetsa (1931 – 2014)  ja Arkadi Snegirjovi (1930 – 1994) eripärase ekspositsiooniga. Idee algatajaks ja autoriks on  nimetatud kunstnike loomingu koguja, nende sõber, arhitekt Kuno Raude.

Näitust võib pidada kohtumiseks kunstnike erilise, isikliku suhtumisega ümbritsevasse ruumi, aega ja aset leidvatesse elusündmustesse, kuna nende loomingu ajaraam kattub eelmise sajandi kuuekümnendate aastate nn “sulaaja” ja “karmi stiiliga”.  Tööd on eripärased oma stiililise sarnasusega paljude selle põlvkonna kunstnike-romantikute esindajatega, kes otsisid inspiratsiooni lennunduse, kosmose, polaar- ja geoloogiliste ekspeditsioonide teemadest, unikaalses tolle aja suure riigi põhja ja lõuna rahvuste eripäras. Ja kõik see on tekkinud vahetult reisimise ja loominguliste lähetuste käigus – pildid, joonistused, tulevaste teemade visandid on võetud vahetult natuurist ja on seega eriti kallid ja hinnalised. Kunstnike esitatud pildid on kui möödunud aja jäljendid, märgid.  

Veidi autoritest endist.

Adele Sildmets asub 1948. aastal õppima Rakvere Kohaliku Tööstuse Tehnikumi erialale “Raamatupidamine ja finantsid” ja just sel ajajärgul ilmneb noorukil anne kujutava kunsti suhtes, sedaviisi, et lõpetades tehnikumi, 1950. aastal, läbib ta edukalt sisseastumiseksamid Tallinna Riiklikusse Tarbekunstiinstituuti ja astub tudengina monumentaal- ja dekoratiivmaali erialale, mis määrab tema edasise saatuse kogu eluks. 1952. aasta sügisel aga andekas ja edukas tudeng viiakse üle õppima Moskva Riiklikusse Akadeemilisse Kunstiinstituuti.

Moskvas tutvub Adele teise kursuse tudengi Arkadi Snegirjoviga, põlise moskvalasega, kes lõpetab instituudi 1955. aastal (Adele – 1958. aastal). Ühine õpe, ühine praktika maalikunstis Arktikas ja Kesk-Aasias, tekkinud armastus ja piiritu austus üksteise vastu  määravad silmnähtavalt ette abielu liidu tekkimise  (25.09.1956). Sellest aastast NL Kunstnike Liidu liikme Arkadi Snegirjovi tööd pannakse kunstinäitustele Moskvas, liidu riikide pealinnades ja välismaal. Tema maale soetatakse NL, Saksamaa, Inglismaa, Belgia, Šveitsi, Jaapani muuseumide poolt ja ostetakse erakollektsioonidesse.

Eelmise sajandi kuuekümnendate aastate algul kolib abielupaar Eestisse, kus  Adele  ja Arkadi kodulinnaks saab Rakvere. Kõikide kodutöödega alustab toimetamist Adele, hoides samal ajal töösuhteid NL Kunstnike Liiduga. Ja kuigi loominguliseks tööks jääb talle aina vähem ja vähem aega, siis sellegipoolest 1966. aastal võetakse ta NL Kunstnike Liidu liikmeks ja nad töötavad Arkadiga koos, teostades Kunstifondi tellimusi.

Kahe autor-abikaasa ja kaasamõtleja näitus kätkeb endas harva võimaluse sisenemaks kunstnike isikuruumi, kes mõtisklevad tolle mitte just väga lihtsa ajastu olemuse keerdkäikudele. Nende maalid – need on sisenemine teise, nende poolt väljamõeldud, askeetlikkusse mängumaailma, stiililiselt väljendatud minimalismis ja teatud lõpetamata etüüdilises süžee materjali esitamises. Ja vahel ligipääs sellesse maailma muutub piiratuks tänapäeva noortele vaatajatele, ilma konteksti tundmata. Seetõttu  Vene Kultuurikeskuses näituse ilmumise fakt, peale oma kunstilise väärtuse, on väga oluline ja tähenduslik lisaks kui meie poolt tajutava lähiajaloo piiride avanemine.

Ootame vanu ja uusi sõpru – kunsti austajaid näituse avapäevale 12. jaanuaril kell 17.00.

Näitus kestab kuni 10. veebruarini.