2019 hankeplaan

KINNITATUD

Vene Kultuurikeskuse käskkirjaga nr 1-11/2

18.01.2019.a

Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal) Hankelepingu täitmise eeldatav aeg Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)
1. O korruse naistetualett ja I ja II korruse grimmiruumid Lihthange

e- menetlus

II,III,IV kvartal November 2019 A.Bessedin

R.Peil

haldusosakond