2022 hankeplaan

VENE KULTUURIKESKUSE
2022. AASTA HANKEPLAAN

Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal) Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes Hankelepingu täitmise eeldatav aeg Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)
1 2 3 4 5 6
1. Vene Kultuurikeskuse II korruse grimmiruumide ja Väikse saali renoveerimine Avatud hankemenetlus I kvartal 160000 EUR Märts-november 2022 A. Bessedin
R.Peil
Haldusosakond
2. Vene Kultuurikeskuse hoone Aia tn poolse välisseina soojustamine Avatud hankemenetlus II kvartal 70000 EUR Aprill-september 2022 A.Bessedin
R.Peil
Haldusosakond
3 Portaalide akustiliste süsteemide uuendamine ja montaaž Suures saalis Avatud hankemenetlus II kvartal 160000 EUR Aprill-november 2022 A.Bessedin
R.Peil
Haldusosakond
4 Suure saali lavavalgustuse uuendamine Avatud hankemenetlus II kvartal 105000 EUR Aprill-november 2022 A.Bessedin
R.Peil
Haldusosakond
5 Suure saali lavakardinate ost Avatud hankemenetlus III kvartal 15000 EUR Juuli-detsember

2022

A.Bessedin
R.Peil
Haldusosakond

(allkirjastatud digitaalselt)

Eduard Toman
direktor