Mere pst 5, 10111 Tallinn

Tel.: 644 5865

21. sajandi haridus


on 4. detsembril kell 17 Vene Kultuurikeskuses toimuva rahvusvahelise seminari "Kuidas ehitada üles 21. sajandi haridussüsteem. Venemaa-Eesti" ja ümarlaua "Eesti ja Venemaa koostöö ja võimalused kahepoolsete suhete arendamisel haridusvaldkonnas" põhiteemaks.

Seminar on eelkõige adresseeritud täiendkoolitusega tegelevate asutuste spetsialistidele, juhtidele, koolitajatele, kes püüdlevad professionaalsuse kasvu ja arengu poole haridussüsteemi kiire muutumise tingimustes.

Seminari põhieesmärgiks on tuvastada ja süstematiseerida neid rahvusvahelisi praktikaid, milledel on süsteemne arengupotentsiaal ning mis põhinevad hariduspoliitika rakendamise rahvusvahelise kogemuse analüüsil.

Seminaril osalevad teadlased, õppejõud, rektorid 32st Vene Föderatsiooni, sh Peterburi, täiendõppega tegelevast õppeasutusest, külastasid Tallinna 21. kooli, tutvusid kollektiivi töö kogemustega ning viisid läbi ümarlaua teemal "Võrdsete võimaluste saavutamine hariduse valdkonnas: kogemused ja saavutused".