Mere pst 5, 10111 Tallinn

Tel.: 644 5865

Näitus «Õigeusu looming. Nõmme Ristija Johannese Kogudus.»


hram

Näitus
«Õigeusu looming. Nõmme Ristija Johannese Kogudus.»
Vene Kultuurikeksus
04. – 30. oktoober 2018


Kuigi Nõmme kogudus on noorim Tallinna õigeusu koguduste seas, on selle ajalugu siiski põnev ja väärikas.
30. septembril 1912. a. toimus Tallinna eeslinna Nõmme õigeusklike elanike esimene koosolek, kus otsustati ehitatada kirik parun Manfred von Glehni poolt kingitud krundile Tähe ja Raudtee tänava nurgal. Nõmme Ristija Johannese kiriku esimese projekti autor oli arhitekt A.I. Vladovski. 10. maist 1923. a. sai ehituse eest vastutajaks, selle hingeks ja innustajaks eestlasest preester Christofor Vink, kes koguduse üldkoosolekul esipreestriks valiti.
Tänu eestseisja ja entusiastide-toetajate sihipärasele tegutsemisele õnnestus koguduseliikmetel ehitada üles kirik, mis kaunistab Nõmmet tänaseni. Kiriku pühitses 21. oktoobril 1923. aastal Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Aleksander (Paulus).
Läbi aastakümnete on seda kogudust teeninud silmapaistvad vaimulikud, kes on suutnud edukalt ühendada pühendumuse oma kogudusele aktiivse osalusega üldises kirikuelus.
Koguduse pühapäevakool avati 1928. aastal, mil koguduseliikmed Liidia Reinvaldt ja Veera Mesipuu hakkasid kahel-kolmel pühapäeval kuus pidama venekeelseid usuõpetuse tunde.
Lisaks loodi 1933. aastal koguduse juurde hariduskomitee, mille põhiülesandeks sai vaimulike ettekannete ja loengute korraldamine.
Pärast aastakümneid kestnud ja nõukogude võimuga peale surutud pausi oli pühapäevakooli käivitamine 1990. aastate alguse üks olulisematest töösuundadest. Selle eestvedajaks kujunes koguduse kauaaegne ustav töötegija Olga Tšavtšavadze.
Täna toimuvad pühapäevakooli tunnid kahes rühmas laupäeviti ja pühapäeviti. Õpetajateks on Inna (Anastasia) Sibul, Olga Dvortsova, Olga Gromova ja Olga Novikova.
Uue traditsioonina on viimastel aastatel Nõmmel sisse viidud ka täiskasvanute pühapäevakool, mis sai alguse 2009. a. ja oli esialgu vaid eestikeelne, kuid alates 2010. aastast toimub õpe ka vene keeles. Õpetavad ülempreester Toomas (Hirvoja) ja preester Dimitri (Zhestkov).
2013. a. avati õigeusu väärtustele tuginev üldhariduslik Püha Johannese kool.
Nõmme koguduse, pühapäevakooli ja Püha Johannese kooli ajalugu on näitusel esindatud fotode, raamatute ja dokumentide kaudu.