Mere pst 5, 10111 Tallinn

Tel.: 644 5865

VENE HARIDUS- JA HEATEGEVUSÜHINGUTE LIIT EESTIS - 95


Sojuz 95

25. märtsil kell 16.00, Suur saal
Pidulik  juubeliõhtu. Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis - 95 !

24. veebruaril 1923 asutati Tallinnas Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis.

1939. aastal oli Liidus juba üle 90 organisatsiooni. 1940. aastate sündmused viisid liidu lagunemiseni.

1988. aastal taasasutati Nikolai Vassiljevitš Solovei ettepanekul Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis. 1992. aastal taastati ametlikult organisatsiooni tegevus nimetuse "Slaavi Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis" all. Liiduga ühines 96 kultuuriseltsi. Aastatel 1992 kuni 2006 oli Liidu esimeheks Nikolai Vassiljevitš Solovei.

1. detsembril 2007. aastal tagastati organisatsioonile tema ajalooline nimetus - Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis. Kuid varsti pärast seda lagunes organisatsioon erinevatel põhjustel kolmeks katusorganisatsiooniks.

20. septembril 2014. aastal võeti Vene Kultuurikeskuses peetud Liidu kongressil ühehäälselt vastu otsus taastada organisatsiooni ühtne struktuur.


Käesoleval ajal ühendab Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis 90 organisatsiooni, neist 70 asuvad Tallinnas. Liidu liikmeid on Maardus, Kundas, Tartus, Viljandis, Kuressaares, Pärnus, Kohtla-Järvel, Valgas, Narvas, Jõhvis ja Räpinas. Liidu liikmete poolt esitatud nimekirjade alusel kuulub praegu liitu üle 2500 inimese, neist lapsi ja noori 1000 ringis.

Pärast "ühinemiskongressi" on Liit teinud ära suure töö. On loodud erinevad sektsioonid: koreograafia, vokaalmuusika (folk ja akadeemiline), instrumentaalmuusika (folk ja akadeemiline), teater ja haridus (täiendharidus ja kultuuriuuringud). Juhendajate käe all viiakse läbi meistriklasse ning koosolekuid, kus lahendatakse olulisi probleeme. Liidu juhatuse liikmed külastavad tihti regioone, tutvuvad kohapealsete kollektiivide tööga, kutsuvad neid pealinna, aitavad neid sõitude, kontsertide, juubeli- ja muude ürituste organiseerimisel. Liit on täienenud uute liikmete võrra (ühinemisel oli liikmeid 84).

Liidu kollektiivid ja ühingud viivad aastas keskmiselt läbi üle 700 ürituse. Neist ligi 200 kontserti ja üle 200 etenduse, festivali ja meistriklassi, loengu ja seminari, näituse ja esitluse, loomingulise õhtu ning traditsioonilise temaatilise ürituse, rohkem kui 80 000 külastajaga aastas.

Ühinenud Liidu egiidi all toimunud "Slaavi pärg 2015" ja "Slaavi pärg 2017" saavutasid oma grandioossusega enneolematu edu.

Liidu kollektiivid osalevad nii kohalikel kui ka ülevabariigilistel üritustel ning esindavad vääriliselt Eestit ka välismaal. On esinetud Poolas, Bulgaarias, Leedus, Lätis, Valgevenes, Saksamaal, Rootsis, Ameerikas, Venemaal (Moskvas, Peterburis ja teistes linnades), kust on toodud kaasa arvukalt diplomeid, auhindu ja teisi kõrgeid autasusid.

Liit teeb tihedat koostööd teiste rahvuskultuuride seltsidega: Rahvusvahelise Rahvuskultuuride Ühenduste Liiduga "Lüüra", Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsiooniga Eestis, Valgevene Kultuuriühingutega ja paljude teistega. Liitude ja ühingute arv, kellega tehakse koostööd, läheneb sajale, neist kolmandik on eesti kollektiivid.

2017. aasta novembrist juhib Liitu Eduard Toman.

Liit on katusorganisatsioon. Liitu toetavad Kultuuriministeerium, Integratsioonifond ning Tallinna Kultuuriamet.