Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium


Lugupeetud Vene Kultuurikeskus,
 
Avaldame siirast kaastunnet direktori Juri Poljakovi surma puhul tema lähedastele ja Vene Kultuurikeskuse kollektiivile.
 
Kultuuriministeerium ja Juri Poljakovi kolleegid hindasid kõrgelt tema professionaalsust, aktiivset ühiskondlikku tegevust ja suurt panust vene kultuuri säilitamisse ja arendamisse Eestis. Tänu tema tööle omandas Vene Kultuurikeskus uue ja atraktiivse palge. Just tema lõi soodsad loomingulised töötingimused paljudele kollektiividele, stuudiotele ja muudele kultuuriorganisatsioonidele.
 
Kultuuriministeerium ja Rahvusvähemuste kultuurinõukoda mälestavad Juri Poljakovi. Avaldame sügavat kaastunnet kõigile lähedastele ja sõpradele.