Rahvusvaheline festival - konkurss “K R I S T A L L V Õ T I - 2 0 1 6”


Tallinna Vene Kultuurikeskus

VIII Rahvusvaheline Vene Akadeemiliste Kooride Festival
K R I S T A L L V Õ T I  2 0 1 6

M Ä Ä R U S T I K

Eesmärgid ja ülesanded:
1. Juurutada vene noortele huvi akadeemilise ja rahvamuusika suunitlusega muusikalise kultuuri vastu.
2. Kasutada festivali võimalusi esinemistaseme väljaselgitamiseks ja  tõstmiseks;   klassikalise, rahva, vokaal- ja instrumentaalmuusika populariseerimiseks laste ja noorte seas.
3. Inspireerida heliloojaid  uute vokaal- ja instrumentaalteoste loomiseks.
4. Luua kollektiivide juhendajatele võimalus kogemuse vahetamiseks ja  teiste linnade ja maade kolleegidega tutvumiseks.
5. Laiendada noorte festival-konkursi osavõtjate kontakte.

Festivali korraldamise struktuur:
1. Festival-konkurss toimub 30.jaanuaril 2016.a. kl 14.00 Tallinnas, Vene Kultuurikeskuse Suures saalis (Mere puiestee 5)
2. Festivalil osalevad koorikollektiivid ja vokaalansamblid.
3. Festival-konkursi osavõtjaid ja kollektiivide juhendajaid autasustatakse diplomite, suveniiride ja tänukirjadega.
4. Rahvusvahelistele osavõtjatele aitame viisaküsimuste lahendamisel.  
5. Taotlused festivalis osalemiseks võetakse vastu kuni 31.12.2015. Taotlusele lisatakse kava koos teoste kronomeetriga, asutuse direktori poolt kinnitatud osalejate, juhendajate ja kontsertmeistrite nimekiri ning esitatakse aadressil:

 Tallinn, 10111, Mere pst 5, VKK
Festival Kristallvõti 2016
E-mail: julia@venekeskus.ee

Tel: (+372) 53813307, 6485004
Valentina Belaja

Tel: (+372) 56638300, 6418662
Svetlana Zaugarova


Orgkomitee:

Valentina Belaja   -  festivali koordinaator, Vene Kooriühingu Eestis
    esimees, S.V. Solovei nim. preemia laureaat

Svetlana Zaugarova-  VKK laste vokaal-kooristuudio „Allegro” juhendaja,
                                             segakoori „Russ”, kammerkoori „Elegia”
ja rahvalaulu ansamblite „Ljubava” ja  „Mlada” juhendaja, sasaza@gmail.com, mob. 56 638 300,
55 679 130, töötelefon  (+372) 6418662

Anna Mett -   majutuse ja toitlustuse küsimuste spetsialist,
    мesilane72@gmail.com, tel.: (+372) 58003429


Festivali Kristallvõti 2016 tingimused

1. Festivalil Kristallvõti 2016 võivad osaleda kollektiivid, mille osalejate vanus on 16.aastat ja vanem. Kollektiivi osalejate arv on minimaalselt 6 inimest.

2. Iga kollektiiv esitab kolm teost soovitavalt erinevas żanris: (klassikaline muusika, rahvamuusika, vaimulik muusika) pikkusega kuni 10 min.

3. Osalejad esitavad kaks kohustuslikku ühendkoori ühislaulu:
1) “Ta lendab mesipuu poole” –  muusika J.Liiv, sõnad P.Sarapik;
2) “Праздник хора” (Füllt mit schalle) – muusika C.Gluck, sõnad I.Karus;

Noodimaterjal saadetakse välja pärast avalduse esitamist.

4. Rahvusvahelistele osalejatele majutus, toitlustamine, transport jm. on omal kulul. 
Rahvusvahelistele osavõtjatele aitame viisa-, toitlustus- ja majutusküsimuste lahendamisel.  

AVALDUS 
 festivalil KRISTALLVÕTI 2016  osalemiseks
30.01.2016

Festival-konkursist osavõtja  ............................................................................
                                          (Kollektiivi täisnimi diplomi täitmise jaoks)
………………………………………………………………………...............

Kollektiivi osalejate arv ………………………………………………………

Linn/riik ………………………………............................................................

Kollektiivi juhendaja (ees- ja perekonnanimi)   …………………………………….

Juhendaja kontaktandmed  …………………..........................................................

Kontsertmeister (ees- ja perekonnanimi)   ……………………………………

Kontsertmeistri kontaktandmed …..……….......................................................


Festivali-konkursi kava

nr Teose nimi Autorid Teose pikkus
1   
2   
3   

Allkiri, kuupäev