X Rahvusvaheline festival - konkurss “K A M M E R T O ON - 2 0 1 6”


Koorikollektiivide ja vokaalansamblite
X Rahvusvaheline festival - konkurss
“K A M M E R T O ON  -  2 0 1 6”

M Ä Ä R U S T I K

Eesmärgid ja ülesanded:
1. Juurutada vene noortele huvi akadeemilise ja rahvamuusika suunitlusega muusikalise kultuuri vastu.
2. Kasutada festivali võimalusi esinemistaseme väljaselgitamiseks ja  tõstmiseks;   klassikalise, rahva, vokaal- ja instrumentaalmuusika populariseerimiseks laste ja noorte seas.
3. Inspireerida heliloojaid  uute vokaal- ja instrumentaalteoste loomiseks.
4. Luua kollektiivide juhendajatele võimalus kogemuse vahetamiseks ja  teiste linnade ja maade kolleegidega tutvumiseks.
5. Laiendada noorte festival-konkursi osavõtjate kontakte.

Festivali korraldamise struktuur:
1. Festival-konkurss toimub Tallinnas, Vene Kultuurikeskuse suures saalis (Mere puiestee 5)
2. 9.aprillil 2016.a. kl 13.00 – võtavad osa koorikollektiivid.
3. 10.aprillil 2016.a. kl 13.00 – võtavad osa rahvakollektiivid (ansamblid ja rahvalaulu koorid).
4. Festival-konkursi osavõtjaid ja kollektiivide juhendajaid autasustatakse diplomite, suveniiride ja tänukirjadega.
5. Teistest linnadest osavõtjate festivali osavõtumaks on 25 eurot kollektiivi kohta.
6. Rahvusvahelistele osavõtjatele aitame viisaküsimuste lahendamisel.  
7. Taotlused festivalis osalemiseks võetakse vastu kuni 29.02.2016. Taotlusele lisatakse kava koos teoste kronomeetriga, asutuse direktori poolt kinnitatud osalejate, juhendajate ja kontsertmeistrite nimekiri ning esitatakse aadressil:

10111 Tallinn
Mere pst 5, VKK
Festival-konkurss “Kammertoon 2016”
E-mail: julia@venekeskus.ee
Tel: (+372) 56638300, (+372) 6418662

Festival-konkursi žürii
Festival-konkursi žüriisse kuuluvad Eesti parimad koori- ja instrumentaal kunstiala muusikategelased.

Orgkomitee:

Juri Poljakov   -  orgkomitee esimees, VKK direktor

Julia Nikolajeva -   VKK spetsialist

Svetlana Zaugarova-  VKK laste vokaal-kooristuudio „Allegro” juhendaja,
                                            segakoori „Russ”, kammerkoori „Elegia”
ja rahvalaulu ansamblite „Ljubava” ja  „Mlada” juhendaja, sasaza@gmail.com, tel. 56 638 300, 55 679 130
töötelefon  (+372) 6418662

Anna Mett -   majutuse ja toitlustuse küsimuste spetsialist,
    мesilane72@gmail.com, tel.: (+372) 58003429

 

Festival-konkursi tingimused

Festival-konkursil “Kammertoon – 2016” võivad osaleda lauljad vanuses 7 – 20 aastat.

Vanusegrupid:
1 - noorem rühm  (7-10 aastat)
2 - keskmine rühm (11-15 aastat)
3 - vanem rühm (16-20 aastat)
 
Esitatavad teosed:
juhendaja poolt valitud kolm teost, millest üht teost esitavad konkursi osavõtjad koorikollektiivid 09.aprilli 2016.a. a capella.

* noorema vanuserühma ühendkoori ühislaulud
1. Vene rahvalaul -  “Во саду ли, в огороде”
2. Muusika R. Kõrgemägi, sõnad J.Oro “Lõoke”. 

* keskmise ja vanema vanuserühma ühendkoori ühislaulud
1. Vene rahvalaul , sdn A.Blagoobrazov -  “Ай, на горе дуб, дуб”
2. muusika M.Lüdig, sõnad F.Kuhlbars - “Koit”.
3. muusika  J.Tšitškov, sõnad M.Pljatskovski – „Детство – это я и ты”.

* - Noodimaterjal saadetakse välja pärast avalduse esitamist.

Festival-konkursi kava

09.04.2016 – laupäev, kl 13.00, VKK väike saal
Koorikollektiivid

9.00 – 12.45 - kollektiivide proovid
13.00  - Festival-konkursi  I päeva avamine.
13.10 - noorema vanuserühma kooride ühislaulud (2 laulu)
13.15 – noorema, keskmise ja vanema rühma esinemine
14.45 – keskmise ja vanema rühma ühislaulud ja festivali hümn „Детство – это я и ты”
15.00 - Festivali osavõtjate autasustamine.

Festivali esimese päeva pidulik lõpetamine.
Ümarlaud ja vastuvõtt  kollektiivide festival-konkursi „Kammertoon-2016” osavõtjate juhendajatele,  VKK III korrus, Valge saal
_____________________________________________________________

10.04.2015 – pühapäev, kl 13.00, VKK suur saal
Ansamblid ja rahvalaulukoorid


9.00 – 12.45 - kollektiivide proovid
13.00 - Festival-konkursi  II päeva avamine.
13.10 - noorema, keskmise ja vanema vanuserühma esinemine
15.00 - Festivali osavõtjate autasustamine.

Festivali pidulik lõpetamine.
Ümarlaud ja vastuvõtt kollektiivide  festival-konkursi „Kammertoon-2016” osavõtjate juhendajatele,  VKK III korrus, Valge saal

AVALDUS 
 festivali-konkursil “KAMMERTOON 2016” osalemiseks
09.-10. aprill 2016

Koorikollektiivid                    
Rahvakollektiivid              

Vanuserühmas:
1. 7-10 aastat                            
2. 11-15 aastat                          
3. 16-20 aastat                      

Festival-konkursist osavõtja  ............................................................................
                                          (Kollektiivi täisnimi diplomi täitmise jaoks)
………………………………………………………………………...............
Kollektiivi osalejate arv ………………………………………………………
Linn/riik ………………………………............................................................

Kollektiivi juhendaja (ees- ja perekonnanimi)   …………………………………….
Juhendaja kontaktandmed  …………………..........................................................

Kontsertmeister (ees- ja perekonnanimi)   ……………………………………
Kontsertmeistri kontaktandmed …..……….......................................................

Festivali-konkursi kava

nr Teose nimi Helilooja Teose pikkus
1   
2   
3   

Allkiri, kuupäev